HOME > ソーススクラップリンク集 > カラーチャート 《 ■ カラーチャートA》
カラーチャート コードをクリックするだけで、一発コピーできます。
カラーチャート@ カラーチャートB 顔文字のコピペブック
で動作します。
 #F0F8FF
  aliceblue
 #FAEBD7
  antiquewhite
 #00FFFF
  aqua
 #7FFFD4
  aquamarine
 #F0FFFF
  azure
 #F5F5DC
  beige
 #FFE4C4
  bisque
 #000000
  black
 #FFEBCD
  blanchedalmond
 #0000FF
  blue
 #8A2BE2
  blueviolet
 #A52A2A
  brown
 #DEB887
  burlywood
 #5F9EA0
  cadetblue
 #7FFF00
  chartreuse
 #D2691E
  chocolate
 #FF7F50
  coral
 #6495ED
  cornflowerblue
 #FFF8DC
  cornsilk
 #DC143C
  crimson
 #00FFFF
  cyan
 #00008B
  darkblue
 #008B8B
  darkcyan
 #B8860B
  darkgoldenrod
 #A9A9A9
  darkgray
 #006400
  darkgreen
 #BDB76B
  darkkhaki
 #8B008B
  darkmagenta
 #556B2F
  darkolivegreen
 #FF8C00
  darkorange
 #9932CC
  darkorchid
 #8B0000
  darkred
 #E9967A
  darksalmon
 #8FBC8F
  darkseagreen
 #483D8B
  darkslateblue
 #2F4F4F
  darkslategray
 #00CED1
  darkturquoise
 #9400D3
  darkviolet
 #FF1493
  deeppink
 #00BFFF
  deepskyblue
 #696969
  dimgray
 #1E90FF
  dodgerblue
 #B22222
  firebrick
 #FFFAF0
  floralwhite
 #228B22
  forestgreen
 #FF00FF
  fuchsia
 #DCDCDC
  gainsboro
 #F8F8FF
  ghostwhite
 #FFD700
  gold
 #DAA520
  goldenrod
 #808080
  gray
 #008000
  green
 #ADFF2F
  greenyellow
 #F0FFF0
  honeydew
 #FF69B4
  hotpink
 #CD5C5C
  indianred
 #4B0082
  indigo
 #FFFFF0
  ivory
 #F0E68C
  khaki
 #E6E6FA
  lavender
 #FFF0F5
  lavenderblush
 #7CFC00
  lawngreen
 #FFFACD
  lemonchiffon
 #ADD8E6
  lightblue
 #F08080
  lightcoral
 #E0FFFF
  lightcyan
 #FAFAD2
  lightgoldenrodyellow
 #90EE90
  lightgreen
 #D3D3D3
  lightgrey
 #FFB6C1
  lightpink
 #FFA07A
  lightsalmon
 #20B2AA
  lightseagreen
 #87CEFA
  lightskyblue
#778899
  lightslategray
 #B0C4DE
  lightsteelblue
 #FFFFE0
  lightyellow
 #00FF00
  lime
 #32CD32
  limegreen
 #FAF0E6
  linen
 #FF00FF
  magenta
 #800000
  maroon
 #66CDAA
  mediumaquamarine
 #0000CD
  mediumblue
 #BA55D3
  mediumorchid
 #9370DB
  mediumpurple
 #3CB371
  mediumseagreen
 #7B68EE
  mediumslateblue
 #00FA9A
  mediumspringgreen
■  #48D1CC
  mediumturquoise
 #C71585
  mediumvioletred
 #191970
  midnightblue
 #F5FFFA
  mintcream
 #FFE4E1
  mistyrose
 #FFE4B5
  moccasin
 #FFDEAD
  navajowhite
 #000080
  navy
 #FDF5E6
  oldlace
 #808000
  olive
 #6B8E23
  olivedrab
 #FFA500
  orange
 #FF4500
  orangered
 #DA70D6
  orchid
 #EEE8AA
  palegoldenrod
 #98FB98
  palegreen
 #AFEEEE
  paleturquoise
 #DB7093
  palevioletred
 #FFEFD5
  papayawhip
 #FFDAB9
  peachpuff
 #CD853F
  peru
 #FFC0CB
  pink
 #DDA0DD
  plum
 #B0E0E6
  powderblue
 #800080
  purple
 #FF0000
  red
 #BC8F8F
  rosybrown
 #4169E1
  royalblue
 #8B4513
  saddlebrown
 #FA8072
  salmon
 #F4A460
  sandybrown
 #2E8B57
  seagreen
 #FFF5EE
  seashell
 #A0522D
  sienna
 #C0C0C0
  silver
 #87CEEB
  skyblue
 #6A5ACD
  slateblue
 #708090
  slategray
 #FFFAFA
  snow
 #00FF7F
  springgreen
 #4682B4
  steelblue
 #D2B48C
  tan
 #008080
  teal
 #D8BFD8
  thistle
 #FF6347
  tomato
 #40E0D0
  turquoise
 #EE82EE
  violet
 #F5DEB3
  wheat
 #FFFFFF
  white
 #F5F5F5
  whitesmoke
 #FFFF00
  yellow
 #9ACD32
 yellowgreen

区切り線

■ サイトページメニュー (メインコンテンツ)
矢印リスト 「.htaccess」を使って
このページに移動する

特定IPアドレスを指定ページへ移動
index.hml 以外をデフォルトファイルにする
cgi拡張子をhtml拡張子に変換・転送
html拡張子でPHPページ表示
トップページ以外へのリンクは、トップページに転送
HTMLファイルでCGIを動作させる設定
トップページを任意ファイルに変更
矢印リスト HTMLソース
このページに移動する

5秒後に指定URLに移動のメタタグ
テキストボックス
プルダウン
チェックボックス
ラジオボタン
テーブル(文字位置 align)

矢印リスト スタイルシート(CSS)
このページに移動する

マウスオーバーで、カーソルの形を指定
ボタン風リンク
縦書き


矢印リスト JavaScript
このページに移動する

前に表示したページに戻る
電光掲示板
文字列変換
更新日時を自動で表示

矢印リスト PHP
このページに移動する

文字サイズ・背景色選択
パスワード認証
リンク元取得・表示


矢印リスト CGI(Perl)
このページに移動する

おみくじ
更新のたびに背景画像を変える
訪問回数

矢印リスト CGI(Ruby)
このページに移動する

カレンダー
訪問回数
時刻によって挨拶文を変える

矢印リスト CGI(Python)
このページに移動する

カラーチャート
IPアドレス取得・表示
日時取得・表示

リスト その他便利等1
このページに移動する

枠線の種類
文字表示
【背景色と文字色】の関係

リスト その他便利等2
このページに移動する

サイト内検索窓
文字列に背景色をつける

 リスト カラーチャート@  リスト カラーチャートA  リスト カラーチャートB  顔文字のコピペブック


Copyright (C) 2014 ソーススクラップリンク集「HP作成奮闘記」 All Rights Reserved.
※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます